bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Opłaty w strefie płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania znajduje się w obrębie ulicy Rynek na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Kątach Wrocławskich. 

1) za pierwszą, czwartą i natępne rozpoczęte godziny parkowania - 1,50 zł
2) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania - 1,50 zł
3) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania -1,50 zł

2. Opłaty abonamentowe:
a. za 1 miesiąc -150,00 zł- za zastrzeżone stanowisko postojowe /koperta/;                           b. za 1 miesiąc- 100 zł - za pozostałe stanowiska postojowe;
c. za 1 tydzień - 40,00 zł – za pozostałe stanowiska postojowe
;

3. Stawka zerowa dla parkujących:
a. jednostek organizacyjnych Gminy podczas wykonywania obowiązków służbowych;
b. osoby niepełnosprawne posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym na miejscach wyznaczonych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;              

c. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - dwa miejsca parkingowe (koperty) przy ul. Barlickiego 3-5                                                                                                                                    

d. samochodów oznaczonych jako taxi na miejscu oznakowanym jako postój TAXI


4. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie:
a. za parkowanie bez wniesionej opłaty - 50,00 zł

Przez parkowanie bez wniesienia opłaty należy rozumieć:
a) nie wniesienie opłaty za parkowanie,
b) parkowanie ponad czas opłacony.

Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się w dni robocze                                                         od poniedziałku do czwartku  w godzinach 7:45-16:00 i w piątek w godz. 7:45-15:00.        

W soboty, niedziele i święta parkowanie bezpłatne.

Bilety parkingowe można nabyć w specjalnych parkomatach.

Dowód opłaty należy umieszczać za przednią szybą na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ważności tego dowodu.Opublikował: Agnieszka Czarko
Publikacja dnia: 05.11.2015
Podpisał: Łucja Krokosz
Dokument z dnia: 07.08.2014
Dokument oglądany razy: 6 386